Sikkerhetsopplæring eller dokumentert opplæring?

Firmalogo
Argus kompetanse
Sikkerhetsopplæring, kurs, anleggsgartner, arborist og nettbutikk.
Gå til innhold

Sikkerhetsopplæring eller dokumentert opplæring?

Argus kompetanse
Published by Chris i Kursrelatert · 26 januar 2016

Sikkerhetsopplæring:
Hva er sertifisert sikkerhetsopplæring og hva er dokumentert sikkerhetsopplæring.
Først sertifisert sikkerhetsopplæring:
Her  må de som gir opplæringen være sertifisert av et sertifiseringsorgan  utpekt av Direktoratet for arbeidstilsynet (DAT) Når man er ferdig  godkjent får man et godkjenningsnummer. Argus kompetanse har ATS. 352  som eks.
Detter er opplæring som gjelder trucker, kraner, masseforflyttningsmaskiner og teleskoptrucker.

Dokumentert opplæring:
Her  må de som gir opplæringen være kompetent til å gi slik opplæring.  Innholdet i opplæringen er ellers likt sertifisert opplæring. Så vi kan  si at det som ikke er sertifisert opplæring er dokumentert opplæring. Så  dette omfatter et ganske vidt spekter av opplæring. Det kan være:  Personløfter, håndholdt arbeidsutstyr, fallsikringsutstyr,  anhuker/signalgiverkurs, ledetruckkurs og det som arbeidsgiver ellers  mener er farlig arbeidsutstyr på en arbeidsplass. Så det kan også være  utstyr som freser, dreibenk, sagbruk og lignende arbeidsutstyr.

Målet med å gi slik opplæring er å unngå ulykker og at de som skal bruke utstyret, bruker det sikkert og riktig.
Tallene for arbeidsulykker med dødelig utgang, gikk gledelig nok ned for 2015 viser tall fra Arbeidstilsynet. Vi får håpe på at den tendensen fortsetter. Så sikkerhets opplæring er viktig bidrag.

Hilsen Robin og Rune.Robin Odden
Certification ID: NR-0041A

Sertifiseringsbevis
Sertifiseringsbevis

Argus kompetanse, Hvamsvegen 1340, 1929 Auli, Tlf. 930 93 549, Mail, Org. nr. 994 330 691
Privacy Policy
Tilbake til innholdet